Doorgaan naar hoofdcontent

Besolv

Een nieuw product gebruikt op de werkvloer. Is het gevaarlijk? Moeten er speciale maatregelen genomen worden? Die vraag krijg ik regelmatig van bedrijven. Soms maak ik aanmerkingen op de veiligheidsfiches. Soms stuur ik een mail door. Zoals voor het product Besolv.
---
1. N-methyl-2-pyrrolidon


Het product Besolv bevat voornamelijk N-methyl-2-pyrrolidon (50-100%). Dit product is irriterend voor de ogen (R36) en de huid (R38). Het product is brandbaar (bij brand komen ook giftige dampen vrij) en boven 96°C ontplofbaar.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn
• droge huid en roodheid (! het kan door de huid opgenomen worden in het lichaam)
• rode en pijnlijke ogen, troebel zicht

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de huid.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal niet of slechts zeer traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C, bij sproeien echter veel sneller.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.
N-Methyl-2-pyrrolidon versterkt bovendien de doordringbaarheid van de huid voor andere stoffen.

Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.


2. D-limoneen
In mindere mate komt ook D-limoneen of sinaasappelterpeen in het product Besolv voor (2,5-9%). Dit product is ontvlambaar (R10) en boven 48°C ontplofbaar. Het is irriterend voor de huid (38), en kan bij huidcontact overgevoeligheid veroorzaken. Het is tevens milieugevaarljik (R50/53).

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• roodheid van de huid
• roodheid van de ogen

Wijze van opname
Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van een aërosol, doorheen de huid en door inslikken.
Het is niet geweten hoe snel een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht wordt bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is matig irriterend voor de ogen en de huid.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i