Doorgaan naar hoofdcontent

Besolv

Een nieuw product gebruikt op de werkvloer. Is het gevaarlijk? Moeten er speciale maatregelen genomen worden? Die vraag krijg ik regelmatig van bedrijven. Soms maak ik aanmerkingen op de veiligheidsfiches. Soms stuur ik een mail door. Zoals voor het product Besolv.
---
1. N-methyl-2-pyrrolidon


Het product Besolv bevat voornamelijk N-methyl-2-pyrrolidon (50-100%). Dit product is irriterend voor de ogen (R36) en de huid (R38). Het product is brandbaar (bij brand komen ook giftige dampen vrij) en boven 96°C ontplofbaar.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn
• droge huid en roodheid (! het kan door de huid opgenomen worden in het lichaam)
• rode en pijnlijke ogen, troebel zicht

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de huid.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal niet of slechts zeer traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C, bij sproeien echter veel sneller.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.
N-Methyl-2-pyrrolidon versterkt bovendien de doordringbaarheid van de huid voor andere stoffen.

Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.


2. D-limoneen
In mindere mate komt ook D-limoneen of sinaasappelterpeen in het product Besolv voor (2,5-9%). Dit product is ontvlambaar (R10) en boven 48°C ontplofbaar. Het is irriterend voor de huid (38), en kan bij huidcontact overgevoeligheid veroorzaken. Het is tevens milieugevaarljik (R50/53).

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• roodheid van de huid
• roodheid van de ogen

Wijze van opname
Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van een aërosol, doorheen de huid en door inslikken.
Het is niet geweten hoe snel een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht wordt bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is matig irriterend voor de ogen en de huid.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Mis geen twee keer

Weet je nog dat ik een paar jaar geleden blogde over mijn doelstellingen? Nou, ik heb een kleine bekentenis te doen. Ik was een beetje uitgepraat over mijn doelen en ik had er ook een tijdje moeite mee. Na een acute periode van covid (na twee dagen was ik weer aan het werk) heb ik verrassend lang moeite gehad om mijn dagelijkse tienduizend stappen te halen. Ik was gewoon uitgeput, mijn conditie was plotsklaps verslechterd. Het duurde even voordat ik weer in vorm was. Uiteindelijk haalde ik mijn doelstelling van gemiddeld 10.000 stappen per dag net niet in 2022 💀. Aanvankelijk was dat dus omdat ik gewoonweg niet meer kon (ik zal het maar niet hebben over het aantal ibuprofens dat ik maandenlang heb genomen om de dag door te komen), maar na vier maanden of zo was dat wel verbeterd. En vanaf dan waren het eerder mijn nieuwe gewoontes waardoor ik er niet meer aan toe kwam om de extra effort te doen. Het nieuwe jaar heb ik ook niet goed ingezet; de eerste week was er één dag waarop ik de t

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h