Doorgaan naar hoofdcontent

Besolv

Een nieuw product gebruikt op de werkvloer. Is het gevaarlijk? Moeten er speciale maatregelen genomen worden? Die vraag krijg ik regelmatig van bedrijven. Soms maak ik aanmerkingen op de veiligheidsfiches. Soms stuur ik een mail door. Zoals voor het product Besolv.
---
1. N-methyl-2-pyrrolidon


Het product Besolv bevat voornamelijk N-methyl-2-pyrrolidon (50-100%). Dit product is irriterend voor de ogen (R36) en de huid (R38). Het product is brandbaar (bij brand komen ook giftige dampen vrij) en boven 96°C ontplofbaar.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn
• droge huid en roodheid (! het kan door de huid opgenomen worden in het lichaam)
• rode en pijnlijke ogen, troebel zicht

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de huid.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal niet of slechts zeer traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C, bij sproeien echter veel sneller.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting bij de mens.
N-Methyl-2-pyrrolidon versterkt bovendien de doordringbaarheid van de huid voor andere stoffen.

Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.


2. D-limoneen
In mindere mate komt ook D-limoneen of sinaasappelterpeen in het product Besolv voor (2,5-9%). Dit product is ontvlambaar (R10) en boven 48°C ontplofbaar. Het is irriterend voor de huid (38), en kan bij huidcontact overgevoeligheid veroorzaken. Het is tevens milieugevaarljik (R50/53).

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• roodheid van de huid
• roodheid van de ogen

Wijze van opname
Het product kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van een aërosol, doorheen de huid en door inslikken.
Het is niet geweten hoe snel een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht wordt bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is matig irriterend voor de ogen en de huid.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski