Doorgaan naar hoofdcontent

Bloeddrukmeters niet altijd nauwkeurig

Dat bloeddrukmeters niet altijd even nauwkeurig zijn, hoef je mij niet meer te vertellen. Zelfs de manuele toestellen zijn niet voor het volle pond betrouwbaar.
Ik voer meestal de onderzoeken uit in een onderzoekscentrum of een onderzoekswagen, en ik gebruik dan het daar aanwezige materiaal. Wanneer ik op een bedrijf zelf zit, gebruik ik de toestellen die ik van mijn werkgever hiervoor ter beschikking heb gekregen.
De bloeddrukmeters worden sinds vorig jaar, in kader van de isonormen, jaarlijks geijkt. De jaren hiervoor was dat niet het geval. En vorig jaar kreeg ik na de ijking een nieuwe bloeddrukmeter. De "oude" - een die ik een twee jaar had gebruikt, was volgens de hoofdverpleger die de ijking had uitgevoerd, bijzonder inaccuraat. "Had je dat niet gemerkt?" vroeg hij. "Hij zat er zeker 20 mmHg boven". Ja, het viel me soms wel op dat er véél mensen waren die een hogere bloeddruk hadden dan gewoonlijk, maar een variatie van 20 mmHg is nu ook niet zó uitzonderlijk. Het gebeurde ook niet zo uitzonderlijk vaak dat ik die bloeddrukmeter gebruikte. Het was natuurlijk behoorlijk beschamend voor mij - ik herinnerde me de verscheidene malen dat er werknemers waren die zeiden dat ze "nooit zo'n hoge bloeddruk hadden", en waarbij ik dan de snuggere opmerking maakte dat ze misschien wat weinig hadden geslapen of veel stress hadden of iets dergelijks. Ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn spiksplinternieuwe, top-of-the-line bloeddrukmeter een foutieve waarde zou kunnen aangeven!
Het toppunt was dan nog dat de hoofdverpleger zei dat het type bloeddrukmeter dat ik had, al vaker zulk een afwijking had vertoond. Waarom was er dan verdorie niet eerder een ijking gebeurd? En waarom werd dat type bloeddrukmeter dan nog gebruikt?
Wel, uiteindelijk heb ik een bloeddrukmeter gekregen van een "betrouwbaarder" merk, geijkt en al. maar het is sedertdien wel met minder dan abolute zekerheid dat ik naar het wijzertje op het apparaat kijk tijdens het aflaten van het ventiel.

---
Automatische bloeddrukmeters zijn niet allemaal even nauwkeurig. Daarom moet een onafhankelijk instantie de meters controleren voordat ze op de markt komen en moet er aan deugdelijke meters een keurmerk worden toegekend. Dit stelt Richard Braam, arts-onderzoeker in het UMC St Radboud.

Automatische bloeddrukmeters zijn handig in het gebruik. Mensen met hoge bloeddruk kunnen met zo’n meter makkelijk op elk gewenst moment controleren hoe ze ervoor staan. “Maar dan moeten de meters wel nauwkeurig zijn”, stelt cardioloog in opleiding Richard Braam. En daar schort het volgens zijn onderzoek nog al eens aan. De twee bloeddrukmeters die hij controleerde voldeden in elk geval niet.

Nadelig

Dat kan nadelig uitpakken voor de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk. Braam: “Stel dat iemand op een onnauwkeurige meter ziet dat zijn bloeddruk in orde is. Dan kan hij besluiten om te stoppen met het gebruik van de pillen die hij slikt tegen te hoge bloeddruk. Terwijl zijn bloeddruk misschien helemaal niet in orde is.”

Bron: Zorgkrant.nl. 29 januari 2007.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal