Doorgaan naar hoofdcontent

Minder last van astma in zwembad

Zeer onlangs nog heb ik een werkneemster op een spontane raadpleging gezien, voor het opstellen van een verklaring dat ze in 1999 verwijderd is geweest uit het risico van blootstelling aan chloor. Ik ken haar al van de tijd dat ik nog bij prof. dr. Nemery in Gasthuisberg werkte, op de consultatie Beroepsziekten.
Sinds ze niet meer is blootgesteld, zijn haar astmaklachten fel verbeterd. Indertijd had ze zelfs Medrol nodig, om nog enige levenskwaliteit te hebben. Er is op basis van het ziekteverhaal een aanvraag bij het Fonds voor de Beroepsziekten ingediend, via het lijstsysteem onder het nummer 1.105.01. De aanvraag werd echter geweigerd, ondanks het omstandig verslag van zowel prof. Nemery als haar behandelende pneumoloog. Op advies van hen ging de betrokken werkneemster in beroep. Dat werd nu ook geweigerd, op basis van een beslissing van een gastro-enteroloog, vertelde ze mij. Dat deze de uitgebreide motivering (vergezeld van publicaties!) zomaar naast zich heeft neergelegd, vind ik zelf moeilijk te begrijpen. Ik vind het ook vreemd dat een gastro-enteroloog als geneesheer-expert fungeert voor het beoordelen van een longaandoening. Maar wie ben ik.

---
Luchtwegaandoeningen door chloordampen bij zwemmers en zwembadpersoneel kunnen aanzienlijk worden teruggedrongen.
Zwembaden moeten dan wel meer gebruik maken van extra desinfectietechnieken. Dat blijkt uit een onderzoek van Kiwa Water Research in opdracht van het ministerie van Vrom.
De resultaten worden vandaag gepresenteerd op het symposium 'Veilig en Schoon Zwembadwater' van het Nationaal Platform Zwembaden in Sliedrecht.
Uit verschillende onderzoeken in België en Nederland blijkt dat er een verband is tussen het gebruik van chloorbleekloog in zwembaden en astma en huidirritatie. In ieder geval is gebleken dat 'beroepsastma' onder zwembadpersoneel vaker voorkomt. Volgens sommige studies lopen ook jonge kinderen, van wie de longen nog niet volgroeid zijn, meer risico.
Volgens adviseur watertechnologie Danny Traksel van Kiwa is er al langer een discussie gaande in Europa over het gebruik van chloorbleekloog. "Het is niet gelukt om een direct verband vast te stellen met gezondheidsklachten. Waarschijnlijk komen irriterende stoffen vrij doordat de chloor reageert met organische stoffen in het water als haren, urine, poepresten en cosmetica." Traksel zegt dat gezondheidsklachten waarschijnlijk zullen verminderen door gelijktijdig andere technieken toe te passen die de irriterende stoffen zo veel mogelijk kunnen verwijderen. In het onderzoek zijn in een topelf de beste technieken op een rijtje gezet.

Bron: De Stentor. Berry van der Heijden. 30 maart 2007.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal