Doorgaan naar hoofdcontent

VPA

Nog een voorbeeld van een product waarvan ik wat informatie heb verstuurd...

---
Het product VPA bevat voornamelijk ethylacetaat (60-80%). De overige ca. 30% van het product bestaat uit niet-vluchtige, geurloze stoffen. Zij geven geen significante gezondheidsrisico’s en geven geen aanleiding tot lichamelijke klachten.

Dit product is licht ontvlambaar (R11) ; damp/luchtmengsels zijn ontplofbaar. Het is irriterend voor de ogen (R36). Bij herhaalde blootstelling kan het een droge of gebarsten huid veroorzaken. De dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn, misselijkheid, keelpijn, hoesten, duizeligheid, slaperigheid, zwakte en bewusteloosheid
• droge huid
• rode en pijnlijke ogen

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Blootstelling ver boven de blootstellingsgrenzen kan de dood veroorzaken.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
De vloeistof ontvet de huid. Dit kan niet-allergisch contacteczeem teweegbrengen. De stof kan dan ook via de huid worden opgenomen.

Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking.

Advies
Het product VPA geeft meer klachten dan eerder gebruikte producten met ethylacetaat bij de werknemers van het bedrijf waarvoor ik deze informatie opstelde. De oorzaak hiervan lijkt me voornamelijk een kwestie van concentratie-hoeveelheid in de omgevingslucht – de enige oplossing bij verder gebruik van dit product lijkt me dan ook het optimaliseren van de arbeidshygiënische omstandigheden:
• voldoende luchtverversing
• geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen
• veiligheidsbrillen
• beschermende handschoenen


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i