Doorgaan naar hoofdcontent

VPA

Nog een voorbeeld van een product waarvan ik wat informatie heb verstuurd...

---
Het product VPA bevat voornamelijk ethylacetaat (60-80%). De overige ca. 30% van het product bestaat uit niet-vluchtige, geurloze stoffen. Zij geven geen significante gezondheidsrisico’s en geven geen aanleiding tot lichamelijke klachten.

Dit product is licht ontvlambaar (R11) ; damp/luchtmengsels zijn ontplofbaar. Het is irriterend voor de ogen (R36). Bij herhaalde blootstelling kan het een droge of gebarsten huid veroorzaken. De dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Bij blootstelling kan het aanleiding geven tot
• hoofdpijn, misselijkheid, keelpijn, hoesten, duizeligheid, slaperigheid, zwakte en bewusteloosheid
• droge huid
• rode en pijnlijke ogen

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen.
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Blootstelling ver boven de blootstellingsgrenzen kan de dood veroorzaken.

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
De vloeistof ontvet de huid. Dit kan niet-allergisch contacteczeem teweegbrengen. De stof kan dan ook via de huid worden opgenomen.

Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking.

Advies
Het product VPA geeft meer klachten dan eerder gebruikte producten met ethylacetaat bij de werknemers van het bedrijf waarvoor ik deze informatie opstelde. De oorzaak hiervan lijkt me voornamelijk een kwestie van concentratie-hoeveelheid in de omgevingslucht – de enige oplossing bij verder gebruik van dit product lijkt me dan ook het optimaliseren van de arbeidshygiënische omstandigheden:
• voldoende luchtverversing
• geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen
• veiligheidsbrillen
• beschermende handschoenen


Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski