Doorgaan naar hoofdcontent

"Legionella zit in alle Vlaamse ziekenhuizen"

Op den duur zou je schrik krijgen om ziek te worden. Onlangs heb ik nog gelezen dat kinderen die in het ziekenhuis geboren worden, mogelijk meer allergieën krijgen dan kinderen die thuis ter wereld zijn gezet. En nu legionella. Wat kun je eraan doen? De hele leidingsystemen gaan aanpassen in alle ziekenhuizen? Of op geregelde tijstippen aan alle leidingen op geregelde tijstippen heet water een tijdlang laten lopen? Maar dat is dan ook weer slecht voor het milieu - waterverspilling en energieverspilling, en dat met het broeikaseffect, tsk tsk. Het lijkt me ook allemaal een beetje overroepen. Om echt gevaarlijk legionellarisico te krijgen, moet er een aerosol van waterdruppels verspreid worden - fonteinen bvb. zijn daar goed in. Voorzichtig zijn is natuurlijk de boodschap, je zit uiteindelijk te werken met soms immunologisch verzwakte mensen. Dat ze op die afdelingen de leidingen maar eens goed doorspoelen. Maar om overal doorgedreven maatregelen te nemen, is dat niet heiliger willen zijn dan de paus?

---
Er is wellicht geen enkel ziekenhuis in Vlaanderen dat niet geregeld legionella in de waterleidingen heeft. Dat zeggen verschillende specialisten aan De Morgen. De onlangs versoepelde wetgeving wordt bekritiseerd.
Het voorbije jaar werden in enkele ziekenhuizen uitbraken van legionella vastgesteld. De vrees bestaat dat in werkelijkheid veel meer ziekenhuizen met legionella kampen, maar uit angst voor negatieve publiciteit de infectie niet registreren en op eigen initiatief 'blind' behandelen.
De wet schrijft voor dat waterleidingen waarin de bacterie gedijt, ook de koudwaterleidingen, geregeld op hoge temperatuur moeten worden gebracht om de bacterie te doden. In de praktijk gebeurt dat echter niet op alle plaatsen even minutieus. De kosten zijn hoog en de verwarming zorgt voor een versnelde slijtage van de leidingen. "Enkel bij een echte uitbraak is er meldingsplicht", zegt Ludo Feyen van het gespecialiseerde Labo Derva. "We horen dus slechts af en toe van een besmetting met legionella."
"Dat wil echter niet zeggen dat legionella niet aanwezig zou zijn in zo goed als alle Vlaamse ziekenhuizen met het daarbij behorende risico. Legionella in de leidingen leidt niet noodzakelijk tot een infectie, maar het zorgt wel voor een continu probleem en een risico."
"Als je nu honderd ziekenhuizen controleert op legionella, vind je niet bij alle honderd legionella", zegt Koen De Schrijver, epidemioloog aan de Antwerpse faculteit geneeskunde en Vlaams gezondheidsinspecteur.
"Maar op jaarbasis is het inderdaad waarschijnlijk dat legionella in heel wat ziekenhuizen opduikt. Niet elk type legionella is even gevaarlijk, maar het handhaven van minimale concentraties is een reëel probleem voor ziekenhuizen."
In België zaaide legionella de laatste keer paniek in 1999. Op een beurs in Kapellen zorgde een hoge concentratie aan legionellabacteriën in een bubbelbad voor een uitbraak. Sindsdien zijn er geregeld kleinere uitbraken, doorgaans in ziekenhuizen, rusthuizen of hotels.
In Nederland lijkt legionella veel vaker op te duiken. Vooral de uitbraak in 1999 op de West-Friese Flora in Bovenkarspel, die 32 doden eiste, zorgde voor een golf van paniek en stevige politieke discussies in Nederland. Dat er bij onze noorderburen meer legionella gevonden wordt, wil echter niet zeggen dat in Vlaanderen minder legionella voorkomt.
"Er is waarschijnlijk sprake van een discrepantie tussen het voorkomen van legionella en het opsporen en registreren ervan", zegt Koen De Schrijver. "In Vlaanderen registreren we jaarlijks een honderdtal besmettingen, maar mogelijk gaan er achter de zogenaamde zomergriepjes geregeld infecties met legionella schuil." (dm)

Bron: De Morgen. 29 maart 2007.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal