Doorgaan naar hoofdcontent

Beroepsziekte 1.605.03 - Ruglijden

Een collega vroeg wat info over ruglijden, in het bijzonder over de aanvraag tot beroepsziekte via het lijstsysteem (onder het nummer 1.605.03). Het is nog niet zo lang dat een terugbetaling voor de beroepsziekte van ruglijden via het lijstsysteem aan te vragen is. En het is en blijft een hekel punt. De criteria voor het aanvragen zijn streng. Wanneer het ruglijden veroorzaakt is door een slijtage bvb., dient hiervan duidelijk bewijs zijn vóór de leeftijd van 41 jaar. Een foto hierna genomen, en je mag het vergeten. Moet dan iedereen maar een RX van de rug laten nemen voordat ze 41 jaar worden? Dat is ook wat vergaand - trouwens, hoeveel gaan op die leeftijd al een vermindering van een derde van hun discushoogte hebben aan die leeftijd?
Een radiculair syndroom moet dan nog eens bewezen worden aan de hand van een EMG-onderzoek en geleidingssnelheden, terwijl dit syndroom in se een klinische diagnose is. Ik begrijp natuurlijk dat een klinisch beeld te vervalsen is (je moet al goed op de hoogte zijn, er zijn enkele controletests mogelijk, maar toch), en dat men een duidelijk objectiveerbaar bewijs wil hebben, maar zulk een aandoening diagnostiseert men klinisch, niet technisch.
Toch is het een stap vooruit. Het staat op het lijstsysteem. Dat is al iets.

---
Alle beroepen waarbij er kan aangetoond worden dat er sprake is van significant tillen van zware lasten komen in principe in aanmerking.

Er moet alleszins sprake zijn van een geobjectiveerd mono- of polyradiculair syndroom in de vorm van ischias, cauda-equinasyndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom.
Indien de aanvraag berust op een voortijdige degeneratieve spondylose-spondylartrose moet de aanvrager röntgenfoto’s ter beschikking stellen (ev. op CD-rom) die de voortijdige aantasting aantonen. Onder voortijdig verstaat men tot en met de leeftijd van 40 jaar. De ernst van de artrose moet overeenstemmen met een significante vermindering van de discushoogte met ten minste één derde.
Indien de aanvraag berust op een degeneratieve discushernia moet het radiculair syndroom zich voordoen tijdens de blootsteling aan het beroepsrisico of uiterlijk één jaar na het beëindigen ervan. Er wordt aangenomen dat een discushernia degeneratief is als zij niet het gevolg is van een acuut trauma.

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten toegevoegd te worden:
  1. een medisch verslag dat de voorgeschiedenis van de ziekte, de klachten en de klinische tekens vermeldt
  2. een EMG-onderzoek en geleidingssnelheden met betrekking tot de aandoening (kopie van de tracés, van de waarden en van het protocol) in geval van een radiculair syndroom
  3. beelden van CT-scan of van MRI van de betrokken lumbale streek, op CD-rom

Uitgebreide info hieromtrent (met ook de specifieke blootstellingscriteria) is te vinden in het pdf-document dat je via de volgende link kunt downloaden.
Dr. Edelhart Y. Kempeneers

Preventieadvieseur - Arbeidsgeneesheer

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal