Doorgaan naar hoofdcontent

MRSA wellicht ook via kip overdraagbaar

Meticilline-Resistente Stafylococcus Aureus. Een bacterie die door teveel gebruik van antibiotica schering en inslag is geworden. Dat zal ons leren van (virale) verkoudheden te willen behandelen met antibiotica. Shame on us. Als nu ook nog varkens en kippen drager kunnen zijn, geraken we helemaal van onding niet meer af. Moest er een radicaal nieuw antibioticum op de markt komen, zou het misschien anders zijn. Maar dat is niet waarschijnlijk. Het duurt 10 jaar om een nieuw medicijn te ontwikkelen. En ontwikkelen van antibiotica is vanuit een commercieel standpunt niet interessant. Moesten er - zoals in Nederland - spartaanse maatregelen getroffen worden bij elke nieuwe MRSA-haard, zou het aantal besmetten ook een stuk lager liggen. Maar die cultuur is er in ons land gewoonweg niet. Tja, niets aan te doen dan.

---
De soms gevaarlijke ziekenhuisbacterie MRSA is waarschijnlijk ook overdraagbaar van kippen op mensen. Die voorzichtige conclusie trekt het Centrum Infectiebestrijding (CIB) na onderzoek van een MRSA-besmetting bij een kippenboer in juni vorig jaar. Op de boerderij van de besmette man werd kippenmest aangetroffen met MRSA, terwijl de boer en zijn gezin op geen enkele wijze in contact stonden met andere veehouderijbedrijven.

Tot nu toe stond het alleen vast dat varkens de MRSA-bacterie kunnen overdragen op mensen. Dat leidde er vorig jaar toe dat varkenshouders voortaan bij een ziekenhuisopname worden getest op aanwezigheid van de bacterie. Of dat nu ook gaat gelden voor pluimveehouders -en hun gezinnen- is niet duidelijk. CIB-directeur Roel Coutinho zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat besmetting via kippen structureel voorkomt. Toch acht hij de kans reëel dat MRSA in de toekomst grote problemen zal geven.

MRSA is voor gezonde mensen een onschuldige bacterie. Voor patiënten in ziekenhuizen en zorgcentra kan de MRSA-bacterie, die resistent is tegen de meeste antibiotica, ernstige infecties veroorzaken, soms met dodelijke afloop. In de zorg neemt men daarom veel voorzorgsmaatregelen om besmetting tegen te gaan, zoals geïsoleerde verpleging en strenge hygiënevoorschriften.

In vergelijking met het buitenland komt MRSA in Nederland weinig voor, minder dan 1 procent van de bevolking draagt de resistente bacterie bij zich. Bij varkenshouders ligt dat percentage een stuk hoger; naar schatting 40 tot 50 procent van de varkensboeren is drager.

De lage besmettingsgraad onder Nederlanders heeft volgens deskundigen te maken met het feit dat hier veel minder antibiotica wordt voorgeschreven dan in bijvoorbeeld België of Spanje. In zuidelijke landen komt de resistente bacterie veel vaker voor dan in Nederland.

Bron: Reformatorisch Dagblad. 20 maart 2007.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal