Doorgaan naar hoofdcontent

Invloed koffie op bloeddruk is klein

Drink ofwel géén koffie ofwel héél veel. Of hoe een bakje troost weer eens aantoont dat je met statistieken alles kunt bewijzen.

---
Vrouwen die weinig koffie drinken, tot drie koppen per dag, hebben een hogere bloeddruk dan vrouwen die geen koffie drinken. Maar ze hebben ook een hogere bloeddruk dan vrouwen die meer dan zes koppen koffie per dag drinken. Deze resultaten beschrijft arts-epidemioloog dr. Cuno Uiterwaal van het UMC Utrecht samen met collega’s van het RIVM in het tijdschrift American Journal of Clinical Nutrition van 1 maart. Ze vonden geen verband tussen veel koffiedrinken en lagere bloeddruk bij mannen.
Cafeïne in koffie veroorzaakt waarschijnlijk op korte termijn een hogere bloeddruk doordat het de werking van de stof adenosine, een vaatverwijdende stof, tegengaat. De vraag is hoe een hógere koffieconsumptie kan leiden tot een lágere bloeddruk. Uiterwaal denkt dat gewenning optreedt bij regelmatig koffiegebruik, waardoor alleen bij laag koffiegebruik het bloeddrukverhogende effect van koffie zichtbaar is.
Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten, maar een direct verband tussen koffiegebruik en hart- en vaatziekten is nog nooit aangetoond. Waarschijnlijk is het verband tussen koffiegebruik en bloeddruk te zwak, waardoor het wegvalt tussen andere risicofactoren. De onderzoekers adviseren artsen dan ook dat ze mensen met een normale bloeddruk niet hoeven te waarschuwen voor het effect van koffie op bloeddruk. Naar het effect van koffie op mensen die al een hoge bloeddruk hebben, is in deze studie niet gekeken.
De resultaten zijn gebaseerd op de Doetinchem Cohort Studie van het RIVM, een onderzoek waarin 6300 mensen gedurende meer dan tien jaar zijn gevolgd. Deelnemers werden ondervraagd over hun koffieconsumptie en hun bloeddruk werd gemeten aan het begin, en na 6 en 11 jaar. Uiterwaal is verbonden aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde.
Bron: Zorgkrant.nl. 18 maart 2007.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal